Position Navn Telefon E-mail Funktion
Formand Jill Holtum Rasmussen 20 85 36 80 jill.holtum@gmail.com Lede, uddelegere og opfølge arbejdsopgaver, herunder kommune m.m.
Deltage i relevante møder i og omkring hovedklubben
Indkalde til og lede bestyrelsesmøder.
Næstformand Gitte Skotland 60 49 07 99 gitteskotland@outlook.dk Stedfortræder for formanden.
Kasserer Mona Bech Sørensen 20 29 04 87 marthasminde@tdcadsl.dk Styre kredsens økonomi.
Udarbejde årsregnskab.
ARK.
Sekretær Jens Nielsen 20 78 10 01 123jensnielsen@gmail.com

Bestyrelses sekretær og referant. 

PR-ansvarlig.

Bestyrelses medlem Heine Carlsen 20 70 94 10 hca@cjm-aps.dk  
1. Suppleant Benny Hyllested Kyed 40 45 77 93 bennyhkyed@hotmail.com  

2. Suppleant

Anette Kragelund Kaasgaard 22 16 01 90 anette@kaasgaard.name