Schæferhundeklubben Kreds 11, Randers, Langvangen 10, 8930 Randers NØ   E-mail: post@kreds11randers.dk

Generalforsamling

Kredsgeneralforsamling 2021


Der indkaldes hermed til Kredsgeneralforsamling i Kreds 11, Randers, onsdag den 10. februar 2021 kl. 19.00 på Schæfergården, Langvangen 10, 8930 Randers NØ., med følgende


DAGSORDEN:


Kommer senere§ 13. KREDSGENERALFORSAMLING:


Forslag, der ønskes behandlet på kredsgeneralforsamlingen, skal indsendes til

kredsformanden senest 8 dage før kredsgeneralforsamlingens afholdelse.

Stemmeberettigede og valgbare er alle kredsens medlemmer med minimum 3

måneders (uafbrudt) medlemskab i kredsen forud for generalforsamlingen, og med

rettidigt betalt forfaldent kontingent.

Medlemmer, der betaler kontingent senere end udgangen af forfaldsmåneden

(restance), er først stemmeberettigede og valgbare 3 måneder efter betalingsdatoen.

Ungdomsmedlemmer er ikke valgbare og har ikke stemmeret jfr.§6.

Vedtagelser på kredsgeneralforsamlingen sker ved almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning finder sted, når det begæres.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller pr. brev.

Valg af ikke tilstedeværende medlemmer kan kun finde sted, når vedkommende

skriftligt har givet tilsagn om at ville modtage valg.