Schæferhundeklubben Kreds 11, Randers, Langvangen 10, 8930 Randers NØ   E-mail: post@kreds11randers.dk

Æresmedlemmer

Æresmedlem i Kreds 11


Egon Kristensen


Bette Egon som han blev kaldt i kredsen, var oprindelig PH-mand (Politiets hundeførerforening), hvor han var instruktør i en del år inden han startede i Schæferhunde-klubben, Kreds 11, da denne blev oprettet.

Bette Egon var selv hundefører, men huskes især for sin instruktørgerning på kredsens forskellige lydighedshold.

Herudover var han også i flere perioder pladsmand i kredsen.

Bette Egon’s betydning for Kreds 11 lige fra begyndelsen

har nærmest været uvurderlig. Altid var Bette Egon klar

når der skulle gøres en indsats og det på alle fronter.

Kreds 11’s nuværende beliggenhed og udformning

har Bette Egon haft en central rolle i.

Egon Kristensen blev udnævnt til æresmedlem i 1988.

Æresmedlem i Kreds 11


Egon Christensen


Måske bedre kendt som Smede Egon, var oprindelig PH-mand (Politiets hundeførerforening), men flyttede 1. juni 1967 til Schæferhundeklubben, Kreds 11.

Smede Egon har været aktiv hundefører og i en årrække lydighedsinstruktør.

Egons rolle omkring etablering/bygning af Kreds 11’s klubhus er helt ubeskrivelig og så har Egon i en årerække værnet om vore faciliteter som pladsmand.

I en alder af 85 år følger Egon interesseret klubbens udvikling i det nye årtusinde og ikke mindst i vedligeholdelsen af vort klubhus.

Egon var særdeles aktiv omkring bygningen af vort klubhus og er den rette mand at gå til med råd og vejledning når noget skal ændres.

Egon Christensen blev udnævnt til æresmedlem i 1988.

Æresmedlem i Schæfer-

hundeklubben og Kreds 11


Edvard Engstrup


Edvard blev medlem af Schæferhundeklubben, Kreds 11, den 1. juni 1959 og har om nogen sat sit fingeraftryk i schæferhundekredse i Danmark.

Edvard har været en ægte ildsjæl når det drejede sig om schæferhunden og Kreds 11, hvor han startede KredsNyt i 1971 og var redaktør i flere år.

Som aktiv hundefører, udstiller og opdrætter (Kennel Jomfruløkken) var det en erfaren mand der bestred formandsposten i kredsen 1970-72 & 1973-76.

Edvard har været brugshundedommer og eksteriøredommer i en årrække, næstformand i Schæferhundeklubben for Danmark, hvor han fortjent er blevet udnævnt til æresmedlem.

Edvard har altid været særdeles engageret og meget aktiv på kredsens generalforsamlinger, med klare holdninger og meninger om schæferhunden og vor klub.

Edvard Engstrup blev udnævnt til æresmedlem i 1988.

Æresmedlem i Kreds 11


Niels Sibbernsen


Niels blev medlem af Schæferhundeklubben i 1967 hvor han boede i Jægerspris og var med til at starte Kreds 6 Frederikssund. I oktober 1985 flyttede Hanne og Niels til Jylland og blev overflyttet til Kreds 11. Kennel Sibbern’s blev etableret i 1984 og Niels blev avlsvejleder i 1990.

Udstillingsmand var Niels til fingerspidserne, men det

blev da til et par Beg. B og Slp2 prøver.

Niels var en rigtig bramfri sømand, som ikke lagde fingre imellem når der skulle kommenteres hund eller for den sags skyld dommer. For Kreds 11 havde Niels betydning omkring vore berømte ringtræninger samt hans store interesse og hjælp omkring avl og han tog gerne med kredsens opdrættere til tyskland for at parre hund.

Niels Sibbernsen blev udnævnt til æresmedlem i 2004.


Æresmedlem i Kreds 11


Ole Johansen


Ole blev medlem af Schæferhundeklubben, Kreds 11

den 1. juni 1977 og har, næsten fra dag 1 deltaget i udvalgs og bestyrelsesarbejde indtil 2000 hvor Ole valgte at gå på ”pension”.

Ud over den aktive hundeførerdel har Ole været instruktør, B-udvalgsmedlem og kredskasserer i en årerække samt formand i perioderne 1985-91 & 1993-2000.

Prøveleder/holdleder ved diverse prøver og kredskonkurrencer, medlem af styregrupperne ved afholdelse af hovedavlsskuer/DM for BHP 3/ Kronjyllands Elitecup og Åbne jyske mesterskaber for begynderhunde. Ole har været en rigtig god organisator og har en stor ære i klubbens gode økonomiske grundlag.

Ole Johansen blev udnævnt til æresmedlem i 2001.

Æresmedlem i Schæfer-

hundeklubben og Kreds 11


Søren Lihn


Søren fik sin første hund i 1965 og trænede i de forskellige ”sammenslutninger” af aktive hundefolk som senere skulle blive til Schæferhundeklubben for Danmark og i 1966 til oprettelsen af Kreds11 Randers.

Søren markerede sig for alvor i begyndelsen af 70’erne hvor han, som medlem af kredsens brugsudvalg og ikke mindst som udvalgs formand, har været med til at sætte Randers på hunde-landkortet, således var det Søren, der arrangerede den første landsdels konkurrence med Randers som udgangspunkt, en forløber for de DM arrangementer vi ser i dag. Kronjyllands Cup og kreds 11 – 12 match arrangementerne har også haft Sørens bevågenhed og nydt godt af en kompetent mands lederevner.

Igennem et kvart århundrede rejste Søren land og rige rundt som brugsdommer og høstede megen anerkendelse for sin evne til at se hund og ikke mindst sin rolige tilgang til disse prøver, en egenskab som var med til at hjælpe hundeførerne over den værste nervøsitet. Søren har også været dommer ved DM og VM, det siger noget om hans kvalitet som dommer.

Schæferhundeklubben for Danmark udnævnte Søren til æresmedlem den 16. marts 1997.

Søren Lihn blev udnævnt til æresmedlem i 2014.

Æresmedlem i Schæfer-

hundeklubben og Kreds 11


Poul Meineche


Poul er en ener en KORYFÆ. Så enkelt kan det beskrives, men lidt faktuel viden er vel også på sin plads når et æresmedlem skal beskrives.

Poul har været medlem af kreds 11 siden 1. juni 1968 og startede Kennel Meineche året efter, igennem årene er det blevet til flere avlsdyr med topplaceringer på HAS. Igennem 70 og 80’erne har Poul siddet i kredsens brugshundeudvalg og det var som medlem af kredsens avlsråd at han var med til at arrangere kreds 11’s første HAS. I 1986 blev han tatovør for DKK, et job som han havde i 12 år. Poul blev brugsprøve dommer i 1977, avlsvejleder og eksteriør dommer i 1982. På nær et enkelt år har Poul været dommer ved HAS og i 10 år dømt mod og kampdrift. Poul har dømt 2 gange ved brugsprøve DM og har 2 gange været dommer i Tyskland. I 24 år har Poul været medlem af hovedklubbens avlsudvalg, 10 år som formand. Poul blev i 1989 tildelt DKK’s  hædersnål og har været landsformand i 2 perioder, sidst siden august 2011.

Kreds 11 har i Poul en meget erfaren schæferhundemand, som altid er villig til at stille op for kredsen og så er han i øvrigt også æresmedlem af hovedklubben. Det skal også nævnes at Poul driver 19 frisørforretninger fordelt i flere byer i Jylland.

Poul Meineche  blev udnævnt til æresmedlem i 2014.

Æresmedlem i Kreds 11


Preben Christensen


Preben fik sin første schæferhund i januar 1973 og blev meget hurtigt klar over at træning med andre hundefører var vejen frem, hvorfor han blev medlem af schæferhundeklubben i juni 1973. Nogle år som medlem af C.F blev det sideløbende også til, men hovedvægten blev lagt i kreds 11, Randers, hvor Preben i mange år har været instruktør og flere gange har været medlem af kredsens B udvalg. Prebens trænings iver har igennem årene bidraget til kredsens berømte søndagsklub, hvor Preben har samlet interesserede instruktører og hundefører i kredsens figurantrum for yderligere træning og kammeratligt samvær. Adgangskortet til disse træningspas har altid været instruktør i kredsen eller tilmeldt et lydighedshold.

Preben har aflagt 11 IPO1 prøver, 9 IPO2 prøver, 54 IPO3 prøver, 17 SPH1prøver og 1 SPH2 prøve. Disse mange prøver og ikke mindst de opnåede point har også ført til at Preben 4. oktober 1977 fik tildelt hundeførermærker i bronze, sølv og guld.

I oktober 1980 blev Preben tildelt elite-hundefører mærket. Preben har til tider været ret dominerende på træningspladsen, det må tillægges hans engagement, men han er blevet mere “rund” med tiden og givet meget mere plads til nye instruktører og nye ideer.

Preben er stadig aktiv som sporinstruktør og følger interesseret med i kredsens C arbejde.

Preben Christensen blev udnævnt til æresmedlem i 2014.

Æresmedlem i Kreds 11


Christian Heidum


Christian blev medlem af Schæferhundeklubben den 1. juni 1968, og havde sin første schæferhund, - som åbenbart ikke var helt ægte. I 1968-69 købte Christian Troldals Candy, (brugsuddeleren i Støvring), Candy blev udlånt til Poul Meineche (Kennel Meineche) og blev parret med Lisedals Cito – fra det kuld fik Christian ”Anja”, en fortrinlig brugshund. Christian og ”Anja” deltog i DM for BHP11 i 1975. Anja blev avlskåret og fik sin BHP111. Men interessen for det kynologiske arbejde vand mere og mere indpas og i 1979, købte Lisbet Heidum ”Lisa von der Schwarzenburg”, som siden blev den store avlsmatador til Lisbet og Christians opdræt under Kennel Heidum. Mange utrolige dejlige timer har Lisbet og Christian tilbragt i Danmark, Tyskland og Holland på forskellige udstillinger og så har parret haft den store glæde at have vundet 9 flotte krus for at have hunde i avlsklassen!


Dette var vel også en af grundene til at Christian har brugt meget af sin tid i Kreds 11, særligt i slutningen af 70erne og 80erne og starten af 90erne. Christian har sammen med kredsens medlemmer været med til at arrangere 3 Hovedavlsskuer, hvor kredsen nød godt af Christian organisatoriske talent. De 3 Hovedavlsskuer indbragte kredsen en pæn sum penge, som gjorde det muligt at opføre vort dejlige klubhus. Christian Heidum har beklædt flere tillidsposter, sekretær og formand for kreds 11, næstformand i hovedklubben og betegner disse år som nogle fantastiske år, på et tidspunkt var der over 300 medlemmer i kreds 11.

Christians devise dengang: ”Hvor gode hundefolk er, kommer gode hundefolk til”.

Det er tydeligt, når man snakker med Christian, at han har haft nogle dejlige år i kreds 11.


Christian Heidum blev æresmedlem i 2017