Instruktører i kreds 11

Hvalpeholdet: Iben Danmark

B-holdet: Jan Madsen, Kaja Villefrance, 

IGP-holdet: Benny Hyllested

Instruktør div.: Gitte Skotland

Prøvefigurent: Bo Johansen – Figurenter: Henrik Rask, Niklas Von Udklit, (figurent-føl Lukas Hjalmar og Kenny Koch)

Avlskåringsfigurant: Bo Johansen