Kreds reglementer

Kreds 11 er underlagt hovedklubbens, Schæferhundeklubben for Danmark, love og regler og bestyrelsen er forpligtet til at arbejde efter Schæferhundeklubbens love og er i ikke lovbestemte forhold til enhver tid underkastet hovedbestyrelsens bestemmelser. Hovedklubben er igen underlagt DKK’s (Dansk Kennel Klub) love og regler, der har forrang i forhold til SchæferhundeKlubbens love og regler i henhold til indgået overenskomst.

Du kan læse kredsens vedtægter her! 

Du kan læse hovedklubbens love her!

Du kan læse Schæferhundeklubben for Danmarks Gældende Bestemmelser her!

Brug af kredsens arealer og materialer:

Medlemmer af kredsen kan, når medlemmet har betalt træningsgebyr (hold- eller selvtræning) benytte kredsens arealer alle ugens dage til selvtræning. Medlemmet kan ligeledes benytte sig af de på banen opstillede materialer, herunder skjul, A-spring og flugtspring. På dage med holdtræning har holdene fortrinsret til kredsens arealer og materialer.

På kredsens officielle træningsdage, som er tirsdag (selvtræning) og torsdag, er der mulighed for at arbejde med de af kredsen godkendte figuranter til gruppe C/forsvarsarbejde i den udstrækning figuranterne er til stede. Brug af udefra kommende figurant eller figuranter, der ikke er godkendt af henholdsvis BRK og/eller bestyrelsen er af forsikringsmæssige årsager ikke tilladt på kredsens arealer.

I vinterhalvåret vil der, på de officielle træningsdage/aftener være lys på banerne fra træningsstart til træningsslut, hvis der er behov. Har medlemmet brug for lys på banen uden for disse tidspunkter, kan medlemmet betale for lys på banen via møntboksen i forgangen.

Medlemmer af kredsen kan tilkøbe en F-nøgle, der giver adgang til forgang og toiletter.